MASĂ ROTUNDĂ – Promovarea învățământului terțiar antreprenorial la nivelul grupurilor defavorizate

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, partener în cadrul proiectului POCU 124388, Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_ANTRE_S organizează evenimentul Promovarea învățământului terțiar antreprenorial la nivelul grupurilor defavorizate.

Evenimentul va avea loc la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați și are ca scop informarea tinerilor privind învățământului terțiar antreprenorial.