MASĂ ROTUNDĂ – Egalitatea de șanse și tratament în învățământul terțiar antreprenorial

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, partener în cadrul proiectului POCU 124388, Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_ANTRE_S organizează masa rotundă cu tema, Egalitatea de șanse și tratament în învățământul terțiar antreprenorial.

Evenimentul va avea loc la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci și are ca scop informarea tinerilor privind egalitatea de șanse și tratament în învățământul terțiar antreprenorial.