MASĂ ROTUNDĂ – Promovarea învățământului terțiar antreprenorial în contextul dezvoltării durabile

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, partener în cadrul proiectului POCU 124388, Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_ANTRE_S organizează masa rotundă cu tema, Promovarea învățământului terțiar antreprenorial în contextul dezvoltării durabile.

Evenimentul va avea loc la Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci și are ca scop informarea tinerilor privind învățământul terțiar antreprenorial în contextul dezvoltării durabile.

| 27 mai | ora 12.00 | Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci